| Artikelen | Links | Gastenboek | Forum voor cursisten | Ervaringen | Dank | Copyright | Site Index |

Het kan gebeuren dat je tijdens een Bachconsult ook tips krijgt om anders met jouw dier om te gaan. Immers, ik ben niet alleen Bach Bloesemtherapeut, maar ook gedragstherapeut. Soms is een probleem het snelst verdwenen als naast de Remedies ook een gedragsondersteunende aanpak wordt toegepast. Hieronder lees je meer over gedragstherapie.

Gedragstherapie voor dieren bestaat uit verschillende onderdelen. Er vindt een intakegesprek plaats, waarbij wordt begonnen met het in kaart brengen van het dier. Wat is het probleem? Hoe is zijn gedrag, zijn leefpatroon? Wat zijn zijn jeugdervaringen, zijn gevoeligheden en eigenaardigheden. Er wordt niet alleen gekeken naar het hoe van het probleemgedrag maar ook vooral naar het waarom. Daarna wordt, samen met de eigenaar een plan van aanpak opgesteld. De eigenaar wordt bij het uitvoeren hiervan begeleid door de gedragstherapeut.

Gedragstherapie is niet hetzelfde als trainen. Bij trainen wordt gekeken naar het aanwezige gedrag, waarbij de nadruk ligt op gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Het gewenste gedrag wordt uitgebouwd met training en het ongewenste gedrag wordt omgebogen, al dan niet met het gebruik van straf. Bij gedragstherapie wordt gezocht naar de oorzaak van het gedrag. Indien er een duidelijke oorzaak wordt gevonden (dat is niet altijd het geval) kan er gericht gewerkt worden.

De oorzaak is niet altijd weg te nemen. Therapie kan bijvoorbeeld niet een gebrekkige socialisatie ongedaan maken. Maar zodra een therapeut weet dat hier de oorzaak ligt van het probleem, heeft hij richtlijnen die aangeven welke wegen hij (zij) kan bewandelen om het gedrag van het dier te modificeren. Soms is de oorzaak gelegen in een communicatiestoornis tussen dier en eigenaars. Dan is het zaak de eigenaars te leren kijken naar hun dier. Zodra de eigenaar zijn dier ‘verstaat’ kan hij op de signalen van het dier adequaat reageren. (Angstsignalen van een dier worden door sommige eigenaren bijvoorbeeld niet begrepen, wat als gevolg kan hebben dat de eigenaar gebeten wordt.) De eigenaar kan tegelijkertijd tips krijgen die hem helpen duidelijker te worden voor zijn dier. Op deze manier worden misverstanden voorkomen en verbetert de relatie mens dier.

Soms zorgen karakter en aanleg voor gedrag dat door de eigenaar als problematisch wordt ervaren. Denk hierbij maar aan een Border Collie die de hele dag staat te loeren op voeten van mensen (eye geven). Dit eye geven is een aangeboren eigenschap die bij de Border Collie past. Als een dergelijk dier niet kan werken met zijn aanleg, bestaat de kans dat hij vreemd gedrag gaat vertonen, zoals bijvoorbeeld hierboven beschreven. Het spreekt voor zich dat een therapeut aan genetische aanleg niets kan veranderen. In dit geval zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om de aanwezige eigenschap op een andere manier te benutten. Hier wordt het gedrag omgebogen, niet weggetraind. Bij dit soort problemen blijft het zaak continu tegengas te geven. Zodra de eigenaar stopt met het bijsturen van dit gedrag, zal het dier vroeg of laat weer terugvallen.

Als het gaat om aangeleerd gedrag is het wel mogelijk een blijvende verandering aan te brengen. Ook hierbij wordt eerst gekeken waarom het dier een dergelijk gedrag vertoont: wat is de oorzaak? Dan wordt gekeken hoe het komt dat het dier dit gedrag blijft vertonen. Want veel eigenaars hebben al van alles geprobeerd voordat ze bij een gedragstherapeut terecht komen. En ondanks al hun maatregelen bleef het dier volharden in zijn problematische gedrag. In dit geval is er dus sprake van een belonende factor, die zo sterk is dat hij door het dier als belangrijker wordt ervaren dan de straf die hij tot nu toe heeft gekregen.

Het lijkt soms een grote puzzel om uit te vinden waarom een dier een bepaald gedrag vertoont en dat hardnekkig in stand houdt, ondanks alle maatregelen die de eigenaar heeft genomen om het gedrag te verbeteren. Maar dat is de uitdaging voor de gedragstherapeut! Zodra de mogelijke oorzaken en instandhoudende factoren bekend zijn, kan de therapeut samen met de eigenaar een plan van aanpak opstellen. De eigenaar zal deze maatregelen zelf moeten uitvoeren, onder begeleiding van de gedragstherapeut. Bij elke dier/mens combinatie wordt een plan op maat gemaakt. De maatregelen moeten immers door de eigenaar zelf kunnen worden uitgevoerd. De eigenaar moet zich kunnen vinden in de maatregelen. Hij moet goed worden ingelicht en begeleid, zodat hij gemotiveerd aan de gang kan. Gedragstherapie is over het algemeen het zwaarst voor de eigenaar. Hij moet opeens zijn dagelijkse gang van zaken omgooien. En elke handeling naar het dier toe overdenken. Dat valt niet altijd mee. Het dier zelf pikt de veranderingen meestal heel wat makkelijker op! De eerste weken zijn voor de eigenaar een behoorlijke uitdaging. Maar zodra er verbetering optreedt, wordt de eigenaar voor zijn inzet beloond.

Meer informatie over gedragstherapie vindt u op www.listentoclick.nl

© 1998-2008 Bianca Uittenbogaard